Pronájem věžového jeřábu

 

Kontakt:
Vojtěch Moťka
Bílá Lhota 7
783 21 Chudobín
IČ: 74097121
DIČ: CZ8502075824
mobil: 734 324 766
email: info@motka.cz
- opracování dřeva, krovy, dřevostavby, zpracování dat na CNC
Jaromír Šmoldas
mobil: 608 408 174
email: info@motka.cz
- pronájem jeřábů a příslušenství

 

Krovy a dřevěné konstrukce

Krovy a dřevěné konstrukce tvoří nosnou část střechy, která nese střešní plášť a přenáší na ni veškeré zatížení včetně větru a sněhu. Proto musí být konstrukce krovu navržená a vyrobená tak, aby byla schopná odolat tomuto zatížení. Na krovy se ve většině případů používá řezivo do 24% vlhkosti, které se v případě pohledových částí krovu hobluje a frézuje.

Nachystaná konstrukce se impregnuje certifikovanou bezbarvou impregnací, která se fixuje na dřevní hmotu a případné moknutí nezpůsobuje ztrátu účinnosti ochrany. V případě pohledové konstrukce je možno řezivo nahradit suchým lepeným profilem KVH. Tento materiál nepodléhá velkým objemovým změnám, KVH má 8-10% vlhkosti a nemá ideální podmínky k růstu hub a výskytu dřevokazného hmyzu, a proto se nemusí impregnovat.

Nejzásadnější je kotvení celé konstrukce  To znamená kotvení pozednice do věnců pomocí závitových tyčí na chemickou maltu, kotvení krokví do vaznic pomocí vrutů, kotvení kleštin do krokví pomocí závitových tyčí. A spousta dalších detailů. Ke krovůmdřevěným konstrukcím vyhotovujeme statické výpočty, které přesně určí, jak by měl krov a dřevěná konstrukce vypadat, jak bude  nadimenzovaná a kotvená. 

Realizujeme a dodáváme krovy nové na novostavbách i stávajících domech včetně 3D projekce jakýchkoli tvarů a rozměrů, s veškerými doplňky např. profilované záhlaví trámů, ozdobné výplně štítových krokví, vikýře, komínové výměny. Dřevo si impregnujeme sami stříkáním, přípravkem Deron Plus, který se po 2 hodinách váže na dřevo a je nevymyvatelný, na takto naimpregnované dřevo může  tedy na rozdíl od ostatních používaných přípravků pršet.

Dále realizujeme i opravy krovů, tyto se  provádí zejména na starých historických objektech s výměnou napadeného dřeva a částečným zachováním původní konstrukce. Tato práce je specifická a vyžaduje zkušenosti v provádění těchto oprav, které nemá každý tesař. Před samotnou výměnou se provede průzkum krovu, který z 90% odhalí defekty konstrukce.Z tohoto průzkumu a zaměření se zhotoví správa a výkres napadených částí na výměnu. Ve většině případů se jedná o napadení dřevěné konstrukce hnilobou nebo plísní v důsledku dlouhodobého zatékání. Těmto nákladným opravám se dá předejít preventivními prohlídkami, které zavčas odstraní místa, kde zatéká a tím zabrání i následné nákladné opravě. 

V případě zájmu o realizaci Vám vyhotovíme cenovou nabídku na základě předložené projektové dokumentace, popřípadě na základě prohlídky se zaměřením stavby a návrhem prováděcího řešení. Zajistíme provedení statických výpočtů autorizovaným inženýrem dle platných norem ČSN a EU, stejně tak i zpracování projektové dokumentace

Naše reference - krovy (103 fotografií)